Inovácia výroby spoločnosti Nat design s.r.o.

Projekt „Inovácia výroby spoločnosti Nat design s.r.o.“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:
Nat design s.r.o.

Miesto realizácie projektu:
Napájadlá 6, Košice IV. – Nad Jazerom

Opis projektu:
Cieľom projektu je zavedenie inovácie do výrobného procesu prijímateľa, ktorá sa dosiahne prostredníctvom zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne. Predmetom projektu je nákup nových výrobných strojov, ktoré spolu vytvoria automatizovanú výrobnú linku softwarovo riadenú na základe modelu umelej inteligencie.

Výška zazmluvneného NFP:  888.402,90 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk